TEKNAMOTOR, Agrotechnika, sekačka, sekačky, štěpkovač, štěpkovače, drtič, drtiče, sekačky dřeva, sekačka větví, fréza na pařezy, frezování pařezů, trávní sekačka, trávní sekačky, drtič větí, sekačky větví, odpady, odpad, zahradní stroj, zahradní stroje
Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
VEZI TOATE DISPOZITIVELE

PRINCIPII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare RGDP)- „EU GDPR (eng) – European Union General Data Protection Regulation”) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 119), vă informăm că:

 1. Administratorul datelor dvs. cu caracter personal este Teknamotor Sp. z o.o.(Teknamotor SRL) (adresa: Polonia, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, str. Świętokrzyska 2a).
 2. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza:
  • Conform art. 6 alin. 1 lit. b - în scopul de a lua măsuri înainte de încheierea contractului și în scopul încheierii și executării unui contract;
  • Conform art. 6 alin. 1 lit. c – pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin de exemplu: efectuarea decontărilor financiare;
  • Conform art. 6 alin. 1 lit. f – în vederea atingerii obiectivelor intereselor noastre legitime, cum ar fi eventuala necesitate de a respinge sau executa revendicările juridic civile.
 3. Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada necesară pentru prelucrare concretă a datelor. Desigur, datele vor fi stocate pe întreaga durată a contractului dintre noi, precum și pe durata scadenţei eventualelor revendicări legate de acesta și, astfel, timp de cel puțin 10 ani de la rezilierea contractului sau până la expirarea obligației de prelucrare a datelor conform prevederilor legale.
 4. Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal pot fi entități autorizate să primească date cu caracter personal conform prevederilor legale relevante. În plus, datele pot fi transferate entităților care prelucrează date cu caracter personal la cererea Administratorului, de ex. pentru furnizori de servicii IT, entități care prelucrează date pentru revendicarea creanțelor, companii de logistică, companii de curierat, firme de avocatură, operatori de plată.
 5. Dumneavoastră aveți dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la modificarea lor, ștergerea, limitarea prelucrării, dreptul de a transfera date cu caracter personal, dreptul de a vă opune
 6. În cazul prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor.
 7. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar lipsa de furnizare acestor date în domeniul solicitat de Administrator va duce la imposibilitatea de semnare a contractului și de furnizarea serviciilor.
 8. Administratorul nu va lua decizii automatizate, inclusiv decizii ca urmare profilării.

 

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
Hore